Ανακοίνωση


Σας ενημερώνουμε ότι από αύριο Δευτέρα 15/11/20 το σχολείο θα παραμείνει κλειστό. Την Τετάρτη 18/11/20 θα ξεκινήσουν τα μαθήματα online. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email του σχολείου dimdiapf@sch.gr.

We would like to inform you that as of tomorrow Monday 15/11/20, the school will remain closed. On Wednesday 18/11/20, the online courses will be launched. If you want to ask anything, please contact the school email: dimdiapf@sch.gr.