Διαδικτυακά μαθήματα Online courses


Σας ενημερώνουμε ότι από αύριο Πέμπτη 11/02/21 το σχολείο θα παραμείνει κλειστό και θα ξεκινήσουν τα μαθήματα online. Οι ώρες των μαθημάτων θα είναι από 14:10 – 17:20. Οι εκπαιδευτικοί θα σας ενημερώσουν με email για το πρόγραμμα και το link των μαθημάτων. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email του σχολείου dimdiapf@sch.gr.

We would like to inform you that as of tomorrow Thursday 11/02/21, the school will remain closed and the online courses will be launched. Courses will take place from 14:10-17:20. Teachers will inform you by email about the program and the links of the courses. If you want to ask anything, please contact the school email: dimdiapf@sch.gr.