Καλή σχολική χρονιά – Happy new school year


Θα χαρούμε να υποδεχθούμε τους μαθητές μας και τους γονείς τους τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί. Θα πραγματοποιηθεί αγιασμός και ενημέρωση.

Η μάσκα είναι υποχρεωτική για τα παιδιά και τους ενήλικες για την είσοδο στο χώρο του σχολείου.

Καλή σχολική χρονιά!

We are happy to welcome our students and their parents on Monday 14th September at 11 am so that we can inform you on the school program and other necessary information.

Remember: masks are mandatory both for children and adults!

Happy new school year!