Μαθαίνοντας τα μοτίβα στα μαθηματικά Learning patterns in mathematics


Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α’ δημοτικού μαθαίνουν τα μοτίβα στα μαθηματικά, φτιάχνοντας βραχιολάκια “πλέξι φλέξι”.

The students of the 1st grade are learning the patterns in mathematics, making bracelets “plexi flexi”.